Rusza konkurs o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w XXI edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, ufundowanej przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z terenu naszego województwa.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie oraz sposobu głosowania znajdują się w zamieszczonym poniżej pliku „Zaproszenie konkursowe” oraz na stronie: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/ w zakładce: „regulamin nagrody”.

Zaproszenie konkursowe

NBM_Wniosek nominacyjny 2015 san marino .