Diversity Festival „Celebrating Pluralism”

Od 6 do 13 sierpnia w Gdańsku odbywać się będzie trzecia edycja Diversity Festival, organizowanego przez Klub Studencki „Pomorania” oraz Youth of European Nationalities.

Youth of European Nationalities zrzesza młodzieżowe organizacje mniejszości i grup etnicznych z całego kontynentu. Kilka razy do roku spotykają się one na seminariach organizowanych przez YEN oraz jedną z organizacji członkowskich. Gospodarzem sierpniowego festiwalu będzie Klub Studencki „Pomorania” – działająca przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim oraz na trójmiejskich uczelniach organizacja studencka zajmująca się popularyzacją kultury Kaszub i Pomorza, zrzeszająca nie tylko Kaszubów, ale również Kociewiaków oraz przedstawicieli innych mniejszości.

Hasło przewodnie Diversity Festival 2017 brzmi „Celebrating Pluralism” i właśnie tę ideę uczestnicy będą wcielać w życie podczas warsztatów teatralnych, artystycznych i nie tylko. Efekty ich pracy można będzie zobaczyć na własne oczy podczas finału imprezy – festiwalu, który odbędzie się 12 sierpnia 2017 r. w Helu na Bulwarze Nadmorskim. Będzie to również okazja do zapoznania się z działalnością YEN-u, „Pomoranii” oraz z inicjatywą obywatelską o nazwie Minority SafePack, której celem jest zebranie miliona podpisów pod petycją w obronie praw mniejszości językowych i narodowych. Jeżeli uda się to zrobić, petycja zostanie rozpatrzona na szczeblu europejskim.

W wydarzeniu udział weźmie sześćdziesięcioro młodych ludzi reprezentujących mniejszości i grupy etniczne z całej Europy. Będzie to doskonała okazja do wymiany poglądów, doświadczeń oraz dyskusji na temat miejsca mniejszości oraz języków regionalnych w przestrzeni publicznej. Oficjalne otwarcie Diversity Festival będzie mieć miejsce 7 sierpnia od godziny 10:00 do 12:00
w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, podczas którego odbędzie się debata nt. sytuacji tożsamościowej i kulturowej Kaszubów. Finał imprezy odbędzie się 12 sierpnia od 14:00 do 19:00 na helskim Bulwarze Nadmorskim.

Uczestnicy wezmą udział w dyskusjach i warsztatach, m.in.:

  1. Political Theatre Workshop

Uczestnicy będą omawiać obecną sytuację polityczną na arenie światowej (np. wzrost populizmu, ekstremizmu i dyskryminacji) i osadzą ją w swojej artystycznej interpretacji. Warsztaty skupią się także na scenicznej stronie Diversity Festival, w której różne prezentacje zostaną scalone w jedną historię prezentowaną podczas finału festiwalu.

  1. Cartooning Workshop

Podczas tych warsztatów uczestnicy będą tworzyć kreskówki odnoszące się do aktualnych problemów naszego społeczeństwa. Te warsztaty również ogólnie poruszą temat historii sztuki oraz sztuki mniejszościowej.

  1. Digital Storytelling

Warsztaty pozwolą uczestnikom zastanowić się nad swoim aktywizmem, uczestnictwem
i wyzwaniami, którym stawiają czoła na swej drodze oraz nad osiągniętymi już celami. Pokażą im również nowe i innowacyjne metody uczestnictwa w świecie wirtualnym.

  1. Youth Participation

Te warsztaty przedstawią uczestnikom różne metody aktywności młodych skupione na debatach, kampaniach oraz innych formach aktywizmu, takich jak flashmob.

DODATKOWE AKTYWNOŚCI:

  • Minority SafePack – będziemy promować i zachęcać do złożenia podpisu pod tą inicjatywą. Potrzebujemy milion podpisów za różnorodnością w Europie. Wzywamy Unię Europejską do poprawy ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych oraz do wzmocnienia różnorodności kulturowej i językowej w Unii.
  • #DiversityConnects – kampania YEN, którą chcemy zawrzeć w warsztatach oraz różnych publicznych akcjach podczas Diversity Festival. Ma na celu zjednoczyć głosy mniejszości
    w walce przeciw stereotypom, uprzedzeniom i wszelkim formom dyskryminacji mniejszości etnicznych i narodowych. Kampania pozwala osobom spoza tych grup zrozumieć nasze kultury i pokazać zalety autochtonicznych mniejszości w społeczeństwie.
  • Exploring Pluralism – możliwość poznania dziedzictwa różnych mniejszości. Każda mniejszość uprzednio przygotuje tradycyjne tańce, pieśni, gry i lekcje językowe, które chciałaby pokazać pozostałym uczestnikom.

Finał imprezy będzie miał charakter otwarty. Uczestnicy zaprezentują na scenie efekty tygodniowych warsztatów.  Wszystko to będzie przeplatać piękna muzyka kaszubska, a całość uzupełni koncert finałowy.

To również doskonała okazja dla widzów do bliższego poznania tej lokalnej i tych odległych kultur, problemów, z jakimi borykają się mniejszości językowe, etniczne czy narodowe oraz do wsparcia inicjatywy Minority SafePack.

Wierzymy, że idee wolności, różnorodności i solidarności są bliskie nie tylko nam i naszym gościom, ale i innym osobom z Wybrzeża – obszaru najbardziej kojarzącego się z tymi wartościami!

Klub Studencki Pomorania