Konkurs – Zapytaj mnie póki jestem…

 

OPIS KONKURSU
„Zapytaj mnie póki jestem”
Organizatorem konkursu pt. „Zapytaj mnie póki jestem” jest Fundacja PomorzeodNowa. Temat konkursu związany jest ze zbrodnią na Pomorzu w Lasach Piaśnickich- miejscem kaźni wielu tysięcy przedstawicieli polskiej inteligencji, nazywanym „Kaszubską Golgotą”, czy „pomorskim Katyniem”. Ma na celu upamiętnić i uczcić pamięć zamordowanych. Nie pozwólmy o Nich zapomnieć.
Tytuł „Zapytaj mnie póki jestem” zachęca do zadawania pytań Tym, którzy tą zbrodnię pamiętają.
Od września 1939r. do kwietnia 1940r. Niemcy zamordowali w Lasach Piaśnickich od 12 do 14 tysięcy osób- przedstawicieli polskiej inteligencji z Pomorza Gdańskiego, jak również osoby narodowości polskiej, czeskiej i niemieckiej przywiezione z głębi Rzeszy.
O zbrodni w Piaśnicy wiemy niewiele, ponieważ w sierpniu 1944r. Niemcy przeprowadzili akcję zacierania śladów zbrodni. Zaginęły również wszelkie ślady po dokumentacji w sprawie zbrodni piaśnickiej.


CELE KONKURSU:
1. Zainteresowanie uczestników Konkursu historią największej zbrodni na Pomorzu.
2. Uczczenie pamięci Ofiar.
3. Propagowanie wiedzy o Zbrodni Piaśnickiej.
4. Zwiększenie wrażliwości młodzieży, rozwijanie empatii i zrozumienia.
5. Wprowadzenie informacji o Piaśnicy do podręczników szkolnych.

Regulamin konkursu zapytaj póki jestem