Wszystkie wpisy, których autorem jest Barbara Mudlaff

Debata strategiczna sektora społecznego – 7 listopada

W latach 2010-2014 w ramach środków z UE Stowarzyszenie PLGR rozdzieliło w trybie konkursów ponad 60 mln zł dla podmiotów działających na obszarze całego Powiatu Puckiego. Środki przeznaczyliśmy na szeroki wachlarz projektów publicznych, gospodarczych ale i społecznych aktywizujących mieszkańców i organizacje pozarządowe.

W kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020 istnieje możliwość pozyskania kolejnych ponad 30 mln zł (PROW, PO Ryby) na dofinansowanie projektów na obszarze 7 gmin w granicach obszaru Powiatu Puckiego. Dzięki nowej strategii mieszkańcy regionu – w tym organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne będą miały możliwość uzyskania dotacji na projekty rozwojowe, w tym na:

Czytaj dalej Debata strategiczna sektora społecznego – 7 listopada

Ziemia Pucka.info – październik 2015

Za chwilę będziemy przeżywać święta o charakterze refleksyjnym i kontemplacyjnym. W listopadzie obchodzimy Wszystkich Świętych, Zaduszki, Święto Niepodległości oraz pod koniec miesiąca Andrzejki. Jest to okres, w którym patrzymy w przeszłość, wspominamy i sięgamy do historii, doceniając wolność. Życzymy Państwu na kolejny miesiąc głębokiej refleksji nad życiem i umieraniem.

E-wydanie do pobrania.

Rusza konkurs o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w XXI edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, ufundowanej przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z terenu naszego województwa.

Czytaj dalej Rusza konkurs o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka