Halina Hirt dalej prezesem strażaków

JASTRZĘBIA GÓRA. Dzisiaj w miejscowej remizie OSP odbył się 3. Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Prezesem powiatowych strażaków – ochotników ponownie została Halina Hirt.
– Od dwóch lat notujemy po tysiąc dwieście zdarzeń rocznie – informował zebranych st. kpt. Bartłomiej Molin, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. – A aż w czterdziestu procentach udział brali tylko strażacy – ochotnicy.
Komendant obiecał też dofinansowywać zakup pojazdów dla strażaków. W tym roku auto kupiła gmina Kosakowo. Kolejna gmina szykuje się do podobnego zakupu.
– Mamy coraz lepszy sprzęt – mówił komendant. – Ale zmalała w powiecie ilość drużyn młodzieżowych, co nie wróży dobrze na przyszłość.
Strażacy dziękowali staroście za wspólny wyjazd do Niemiec i Luksemburga. – Nie macie się czego wstydzić – odpowiadał Wojciech Dettlaff. – Faktycznie tam mają lepszy sprzęt, ale i u nas jest coraz lepszy. A już wyszkolenie z pewnością macie lepsze.
Na wiceprezesów zarządu powiatowego wybrani zostali Dariusz Groenwald, Franciszek Minga i Tyberiusz Narkowicz. Wiceprezesem ds. młodzieży został Grzegorz Nowicki. Sekretarzem zarządu wybrano Tadeusza Dettlaffa, a skarbnikiem Jarosław Wszałek.
Do zarządu wojewódzkiego delegowani zostali Halina Hirt i Franciszek Minga, a w komisji rewizyjnej zasiedli przewodniczący Zygmunt Dettlaff, wiceprzewodniczący Bogusław Browarczyk i sekretarz Dariusz Ciskowski.
W zjeździe brali udział także zaproszeni samorządowcy, starosta Wojciech Dettlaff, wójt gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk, burmistrz Pucka Marek Rintz, burmistrz Jastarni Tyberiusz Narkowicz, wiceburmistrz Władysławowa Jan Głowienka i wicewójt gminy Krokowa Jarosław Białk.