Wyłowili torpedy z zatoki

Dzisiaj Marynarka Wojenna przeprowadziła operację podjęcia dwóch torped z okresu II wojny światowej. Obiekty zalegały na dnie Zatoki Gdańskiej na wysokości Gdyni. W akcji uczestniczył niszczyciel min ORP „Czajka” oraz Grupa Nurków – Minerów 13. Dywizjonu Trałowców.
Informację o niebezpiecznym znalezisku służby operacyjne Marynarki Wojennej otrzymały w środę, 16 listopada. Została ona przekazana przez Urząd Morski w Gdyni, który odnalazł obiekty podczas prowadzenia prac sondażowych. Po otrzymaniu sygnału przystąpiono do przygotowania operacji. W piątek, 18 listopada, załoga niszczyciela min ORP „Czajka” wraz z zaokrętowaną Grupą Nurków-Minerów przystąpiła do zbadania znaleziska. Ze względu na porośnięcie obiektów warstwą muszli oraz muliste dno ich identyfikacja była znacznie utrudniona. Końcowa ekspertyza wykazała, że są to niemieckie torpedy ćwiczebne z okresu II wojny światowej nie posiadające materiałów wybuchowym, o długości około 7 m i wadze ok. 1600 kg każda. Na podstawie analizy zebranego podczas nurkowań materiału podjęto decyzję o wydobyciu obiektów na powierzchnię, przetransportowaniu i zniszczeniu ich na poligonie lądowym.

– Dzisiaj rano załoga niszczyciela min ORP „Czajka” oraz Grupa Nurków – Minerów przystąpiły do akcji – informuje kmdr ppor. Piotr Adamczak, z-ca rzecznika prasowego dowódcy Marynarki Wojennej. – Po zajęciu pozycji w miejscu prowadzenia operacji pod wodę opuszczono pojazd podwodny. Przy jego pomocy ponownie zbadano obiekty. Następnie do wody zeszli nurkowie-minerzy, którzy zamocowali specjalne „stropy” służące do podniesienia torped na powierzchnię. Za pomocą żurawika okrętowego obiekty zostały podjęte na pokład okrętu i zabezpieczone. Pierwsza torpeda o godz. 11:10, natomiast druga o godz. 14:10. Obie zalegały na głębokości 18 m. Po zakończeniu operacji podjęcia okręt powrócił do portu wojennego w Gdyni. Oba obiekty zostaną zniszczone na poligonie lądowym. Niszczycielem min ORP „Czajka” dowodzi kpt. mar. Piotr Pasztelan, a Grupą Nurków-Minerów kmdr ppor. Jacek Barczak. Podczas prowadzonej operacji kierownikiem podwodnych działań minerskich był st. bosm. Krzysztof Knitter.

Okręty obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej (zarówno niszczyciele min jak i trałowce) oraz grupy nurków – minerów MW to jednostki wyspecjalizowane do prowadzenia operacji poszukiwania, wykrywania i niszczenia niebezpiecznych obiektów zalegających w toni wodnej. W przypadku obecności na dnie Bałtyku różnego rodzaju niebezpiecznych obiektów, to właśnie te jednostki kierowane są do akcji ich unieszkodliwiania. Grupy nurków – minerów i saperzy MW interweniują również w strefie brzegowej, a nawet w głębi lądu. Rocznie, takich interwencji jest ponad 100. Siły przeciwminowe Marynarki Wojennej uczestniczą także w działaniach międzynarodowych m.in. w likwidacji obiektów z II wojny światowej zalegających u wybrzeży Litwy, Łotwy i Estonii w ramach operacji „Open Spirit” oraz operują w składzie elitarnych sił obrony przeciwminowej NATO.