Policjanci się rozliczali

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku odbyła się roczna odprawa służbowa poświęcona wynikom pracy puckich mundurowych w minionym roku. W spotkaniu wzięli udział goście – pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Wojciech Sobczak oraz samorządowcy powiatu puckiego i przedstawiciele bratnich służb.

Dzisiaj w świetlicy KPP w Pucku odbyła się roczna odprawa służbowa. Dotyczyła podsumowania osiągniętych w 2011 roku wyników pracy funkcjonariuszy garnizonu puckiego. Jak co roku spotkanie uświetnili zaproszeni goście: pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Wojciech Sobczak oraz samorządowcy powiatu puckiego, kierownictwo Straży Granicznej i Straży Pożarnej, a także Prokurator Rejonowy.

Wyniki ubiegłorocznej pracy zaprezentował w formie pokazu multimedialnego Komendant Powiatowy Policji w Pucku mł. insp. Piotr Bolin, po czym naczelnicy wydziałów odnieśli się do realizowanych zadań przez funkcjonariuszy poszczególnych komórek organizacyjnych. Następnie głos zajęli zaproszeni goście, którzy wystawili pozytywne oceny puckim mundurowym.