Decyzja o budowie biogazowni uchylona!

ŁEBCZ. Dzisiaj wojewoda pomorski uchylił decyzję wydaną przez puckie starostwo w sprawie zgody na budowę biogazowni w centrum wsi. Służby wojewody dopatrzyły się błędów w przeprowadzonej procedurze. Jeszcze wczoraj mieszkańcy Łebcza spotkali się na miejscu przyszłej budowy z reporterami telewizji Polsat.

Poniżej pełna treść oświadczenia otrzymanego przez nas z biura wojewody pomorskiego:

„W środę 15 lutego br. wojewoda pomorski Ryszard Stachurski wydał decyzję stwierdzającą nieważność pozwolenia na budowę biogazowni kogeneracyjnej w Łebczu. Po przeprowadzeniu z urzędu postępowania administracyjnego Wojewoda Pomorski orzekł o stwierdzeniu nieważności decyzji Starosty Puckiego z dnia 30.10.2009 roku, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa.
W uzasadnieniu decyzji napisano, że wydane przez Starostę Puckiego pozwolenie na budowę jest niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wśród dopuszczalnych we wspomnianym planie funkcji wymieniona jest działalność produkcyjna  i usługowa z wykluczeniem usług i produkcji zaliczonych do kategorii „mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. Tymczasem zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących rażąco oddziaływać na środowisko wymienione są instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów.

Roman Nowak, Rzecznik Prasowy Wojewody Pomorskiego”