Ambasadorka kultury polskiej

– Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Władysławowa wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Kazimierz Plocke w imieniu prezydenta RP odznaczył panią Złotym Krzyżem Zasługi. Jakie znaczenie ma to wyróżnienie dla pani?

– Na pewno jest to ogromna satysfakcja.Docenienie mojej pracy społecznej w Towarzystwie Miłośników Jastrzębiej Góry. Zawsze jednak podkreślam, że na ocenę mojej aktywności składa się też wysiłek osób, które dokładają swoją cegiełkę na rzecz dobra wspólnego i za to, w tak ważnym dla mnie dniu, serdecznie im dziękuję.
– Od dziesięciu lat jest pani prezesem tegoż Towarzystwa, które podejmuje wiele inicjatyw promujących miejscowość. Która z nich, pani zdaniem miała istotne znaczenie dla Jastrzębiej Góry?
– Była to inicjatywa postawienia pamiątkowego obelisku „Gwiazda Północy” wyznaczającego najdalej wysunięte na północ miejsce w Polsce, po wykonaniu pomiarów linii brzegowej, jeszcze za kadencji mojego poprzednika Edmunda Jarosiewicza. Do dzisiaj pamiętam tamten czas kiedy chodziłam po polach i szukałam odpowiedniego kamienia na obelisk i wreszcie znalazłam niezwykłej urody kamień aż w Żarnowcu. Pamiętam też nadzwyczajne zaangażowanie społeczeństwa przy tworzeniu tego miejsca…

Więcej w bieżącym numerze NT Ziemia Pucka.info dostępnym w najlepszych sklepach i kioskach na terenie powiatu puckiego.