Zapraszamy na I Piaski Północy

I ZAWODY MTB XC „Piaski Północy” rozegrane zostaną w najbliższą sobotę w Jastrzębiej Górze. Start nastąpi nieopodal krzyżówki Drogi Rybackiej z ul. Piastowską. 
Zawody są otwarte. Zgodnie z regulaminem Sportowego Pucharu Pomorza oraz niniejszym. W zawodach mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat
Zasady:
Zawody odbywają się w klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej (wyniki wliczane do klasyfikacji Sportowego Pucharu Pomorza). Każde Koło Sportowe, aby być sklasyfikowane w punktacji generalnej Sportowego Pucharu Pomorza winno wystawić co najmniej cztery osoby, które następnie ukończą zawody
Klasyfikacja:
O kolejności poszczególnych Kół Sportowych decyduje suma miejsc czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodników/zawodniczek. Klasyfikacja obejmuje podział na Koła Sportowe /dowolny zespół czterech osób/, Gminy oraz Powiaty. W przypadku równej sumy decyduje wyższe miejsce najlepszego zawodnika/zawodniczki
Sędziowie:
Zawody sędziują sędziowie wyznaczeni przez organizatora
Nagrody:
Najlepsze Koła Sportowe oraz najlepsi uczestnicy otrzymają pamiątkowe puchary, medale oraz dyplomy, pozostałe pamiątkowe dyplomy. Przewiduje się również medale dla wszystkich uczestników
Sprawy różne:
– Ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków każdy zawodnik organizuje we własnym zakresie
– Za rzeczy pozostawione organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności
– Wszyscy uczestnicy po biegu otrzymają poczęstunek
Uwagi:
W sprawach spornych decyduje interpretacja organizatora. Zgłoszenia oraz startowe w wysokości 50,00 od Koła Sportowego + 15,00 od zawodnika należy dokonać na e-mail:biuro@sportowypucharpomorza.pl do dnia 21.06.2012
Kontakt:
tel. 504-197-299 w godz. 9.00 – 16.00. Wszelkie zapytania kierować na adres e-mail: biuro@sportowypucharpomorza.pl
Postanowienia końcowe:
– Wyścigi rozegrane zostaną wg przepisów PZKOL i niniejszego regulaminu. W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje sędzia główny w porozumieniu z dyrektorem „SPP” oraz miejscowym organizatorem
– Ceremonia nagradzania zwycięzców – po zakończeniu zawodów
– Podczas treningu i wyścigu zawodnicy muszą jeździć w sztywnych kaskach
– Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność
– Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki oraz za zaginione rzeczy
– Organizator nie ubezpiecza imprezy od nieszczęśliwych wypadków i OC
– Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas trwania wyścigów
– W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy
– W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał
– Zawodnik, który nie stawi się po wręczenie mu nagrody na podium, zostaje jej pozbawiony na rzecz organizatora
Kategorie:
Open – dystans ok. 8970 m. W ramach tej kategorii wyłoniony zostanie najlepszy zawodnik z gminy Władysławowo, który otrzyma specjalny puchar burmistrza
Współorganizatorzy:
Centrum Kultury, Promocji i Sportu w Władysławowie, Pomorski Sport