Konkurs dla organizacji Bursztynowa Koga 2015

Starosta Pucki oraz Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych w Pucku ogłaszają konkurs dla organizacji pozarządowych, których siedziba znajduje się na terenie Powiatu Puckiego o nagrodę:

„ Bursztynowej Kogi 2015 ”

Zadaniem tegorocznej VII edycji konkursu jest promowanie najlepszych rozwiązań we wszystkich sferach działalności organizacji pozarządowych: sportu, kultury, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, promocji Powiatu Puckiego i turystyki, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Kapituła składająca się z trzech przedstawicieli Powiatu Puckiego oraz dwóch przedstawicieli wskazanych przez Powiatową Radę Organizacji Pozarządowych przyznając nagrody i wyróżnienia poszczególnym organizacjom będzie brała pod uwagę następujące aspekty:

Integrowanie i włączanie w działania organizacji wolontariuszy i społeczności lokalnej

Współpracę z innymi partnerami, w szczególności z instytucjami sektora publicznego

Innowacyjność i promowanie nowych rozwiązań

Szczególne osiągnięcia w jednej z wyżej wymienionych sfer działalności

Wraz ze statuetkami „Bursztynowej Kogi” wręczone zostaną nagrody trzem organizacjom biorącym udział w konkursie oraz może zostać wręczona nagroda specjalna Starosty Puckiego.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania organizacji są: osoby fizyczne, organizacje, samorządy. Do składanego wniosku o udział w konkursie organizacja dołącza wskazane we wniosku dokumenty i rekomendacje poświadczające zamieszczone informacje. Konkurs ma charakter dwuetapowy:

I etap – składanie formularzy zgłoszeniowych i ocena formalna do 22.01.2016

II etap – osobista prezentacja działalności organizacji za rok 2015 w dniu 27.01.2016 w godzinach 13:00-18:00.

Ostateczny termin składania wniosków nominujących daną organizację upływa 20 stycznia 2015 roku o godz. 15:00. Do tego dnia wszystkie wnioski (te składane drogą pocztową również) muszą wpłynąć do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Pucku
(ul. E. Orzeszkowej 5).

Uroczysta Gala, podczas której odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, odbędzie się 4 lutego 2016 roku o godz. 17:00 w Domu Kultury w Żelistrzewie.

koga ogłoszenie 2015

Regulamin Bursztynowa Koga 2015

Wniosek-Bursztynowa-Koga-2015

Wniosek-Bursztynowa-Koga-2015