Święto organizacji pozarządowych

Już 4 lutego poznamy laureatów Bursztynowej Kogi 2015 czyli najlepsze organizacje pozarządowe z terenu powiatu puckiego.

Zadaniem tegorocznej – siódmej edycji konkursu jest promowanie najlepszych rozwiązań we wszystkich sferach działalności organizacji pozarządowych: sportu, kultury, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, promocji Powiatu Puckiego i turystyki, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Kapituła składająca się z trzech przedstawicieli Powiatu Puckiego oraz dwóch przedstawicieli wskazanych przez Powiatową Radę Organizacji Pozarządowych przyznając nagrody i wyróżnienia, bierze pod uwagę takie aspekty jak integrowanie i włączanie w działania organizacji wolontariuszy i społeczności lokalnej, współpracę z innymi partnerami (w szczególności z instytucjami sektora publicznego), innowacyjność i promowanie nowych rozwiązań, a także szczególne osiągnięcia w jednej z wyżej wymienionych sfer działalności.

Wraz ze statuetkami „Bursztynowej Kogi” wręczone zostaną nagrody trzem organizacjom biorącym udział w konkursie. Może też zostać wręczona nagroda specjalna Starosty Puckiego.

Uroczysta Gala, podczas której odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, odbędzie się 4 lutego 2016 roku o godz. 17:00 w Domu Kultury w Żelistrzewie.