Oferta pracy

Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja  Turystyczna  zajmuje się promocją turystyczną powiatów: puckiego i wejherowskiego, wspomaganiem funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej oraz modernizacją infrastruktury turystycznej.

Aktualnie Stowarzyszenie poszukuje kandydata do pracy na stanowisku specjalista ds. promocji, do którego podstawowych obowiązków należeć będą:

1) planowanie i organizowanie działań marketingowych i promocyjnych Stowarzyszenia, w szczególności:

a) przygotowywanie materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych,

b) udział w akcjach promocyjnych: spotkaniach, festynach, targach, konferencjach, stoiskach wystawienniczych, szkoleniach itd.,

c) wspomaganie punktów informacji turystycznej,

d) redagowanie materiałów prasowych,

e) obsługa stron internetowych i mediów społecznościowych,

2) współpraca z mediami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi,

3) pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym unijnych, na działalność Stowarzyszenia,

4) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, w tym sponsoringowych,

5) obsługa biura Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie oferuje zatrudnienie w pełnym wymiarze na podstawie umowy o pracę na czas określony.

 

Wymagania, jakie powinien spełnić kandydat:

* wykształcenie wyższe I lub II stopnia, preferowane kierunki: turystyka, marketing, filologia angielska,

* co najmniej 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku,

* znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,

* umiejętność obsługi komputera, skanera, drukarki,

* umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office oraz programów graficznych CorelDRAW lub Adobe Photoshop,

* prawo jazdy kategorii B,

* znajomość oferty turystycznej subregionu Północnych Kaszub,

* umiejętność redagowania tekstów,

* umiejętność planowania i organizacji czasu pracy,

* kreatywność i komunikatywność.

 

Dokumenty, jakie powinien złożyć kandydat:

1) życiorys w formie CV (prosimy o podanie numeru telefonu),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego,

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

Oferty należy składać w biurze Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna 84-100 Puck, Pl. Wolności 28 lub kierować na adres poczty elektronicznej biuro@kaszubypolnocne.pl w terminie do 05 listopada 2016 r. (decyduje data wpływu). Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 listopada br.

 

Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z niektórymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 603 039 013.