Policjanci na targach

PUCK. Wczoraj Komenda Powiatowa Policji w Pucku uczestniczyła w Targach Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pucku. Kilkudziesięciu przedsiębiorców z różnych firm i branż z całej Polski prezentowało możliwości zatrudnienia. Dla puckiej komendy była to doskonała okazja do zaprezentowania oferty zatrudnienia nowych funkcjonariuszy Policji.
W targach uczestniczyła po raz pierwszy również Komenda Powiatowa Policji w Pucku. Zorganizowany punkt informacyjny oblegany był przez rzeszę, jak się okazało, nie tylko ludzi młodych. Reprezentanci komendy powiatowej rozdawali ulotki, udzielali odpowiedzi na pytania i zachęcali zainteresowanych do wstąpienia w szeregi policjantów garnizonu puckiego.