Missa pro pace – koncert dialogowy

„Missa pro pace” – koncert dialogowy na sopran, baryton, chór mieszany, saksofon, akordeon, organy i orkiestrę dętą.
Tytuł „Missa pro pace” (tł. msza o pokój) nawiązuje do pierwszego zdania księgi cysterskich rękopisów z XV wieku, będących własnością skarbca Opactwa Benedyktynek w Żarnowcu. Materiał źródłowy jest inspiracją i podstawą działania artystycznego. Twórcy, artyści i wykonawcy podjęli próbę nawiązania dialogu przeszłości (XV w.) z przyszłością (XXII w.) i znalezienia uniwersalnego języka porozumienia z odbiorcą.
 

Na wykonanie koncertu „Missa pro pace” składają się elementy mszy pozostające ze sobą w dialogu wokalno – instrumentalnym: Introit, Kyrie, Gloria, Graduale, Alleluja, Credo, Offertorium, Sanctus, Agnus Dei, Communio. Eksperyment poszerza działanie o improwizację muzyczną, interakcję z publicznością i zestawia łacinę z językiem kaszubskim.
Podczas transkrypcji i studiów nad “Graduałem Żarnowieckim” odkryto ubytek tekstu w utworze “Gloria”, co było inspiracją do włączenia w opracowanie współcześnie powstałych tropów w języku kaszubskim – modlitwy o wstawiennictwo Matki Bożej w okresie pandemii autorstwa Tomasza Fopke.
W koncepcji twórców jest symboliczne ukazanie dialogu Stwórcy i stworzenia w sercu kompozycji, w “Credo”, a na planie naukowym badanie zjawiska w skali mikro i makro.
Doświadczenie wpisuje się w etap II badawczy projektu “System Wzajemnej Relacji”.
 
Wydarzenie dedykowane jest pamięci ks. Krzysztofa Stachowskiego – proboszcza parafii w Żarnowcu, który zmarł 5 lutego 2021 roku.
 
KONCERT W ŻARNOWCU (kościół) 15 sierpnia o 20:30
KONCERT W JASTARNI (kościół) 18 sierpnia o 19:00