Patronat medialny

 

Jak uzyskać patronat medialny gazety Ziemia Pucka.info?

Aby starać się o patronat medialny gazety Ziemia Pucka.info należy wypełnić wniosek_o_patronat_medialny. Prosimy o wypełnienie wniosku nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. Poniżej znajdują się warunki i zasady wsparcia medialnego.

I Warunki rozpatrzenia wniosku o patronat medialny gazety Ziemia Pucka.info
1. Warunkiem uzyskania patronatu medialnego jest złożenie wniosku o patronat medialny.

II Rozpatrywanie wniosków o patronat / odpowiedzi na wnioski

1. O przyznaniu patronatu medialnego gazety Ziemia Pucka.info oraz o jego zakresie decyduje redaktor naczelna.

2. Odpowiedź pozytywna lub odmowna na wniosek o patronat Gazety przesłana zostanie Wnioskującemu drogą mailową na adres mailowy wskazany we wniosku.

III Zobowiązania wynikające z przyznania patronatu gazety Ziemia Pucka.info

1. Zobowiązania Wnioskującego:

Przyznanie patronatu medialnego gazety Ziemia Pucka.info jest równoznaczne z akceptacją jego warunków, w tym:

1) zamieszczenia na wszystkich drukach, w materiałach promocyjnych i stronie internetowej wydarzenia logotypu gazety Ziemia Pucka.info,

2) przesyłania do akceptacji na adres redakcja@ziemiapucka.info wszelkich materiałów zawierających logotyp Ziemia Pucka.info w terminie umożliwiającym dokonanie korekt,

3) ekspozycji w trakcie wydarzenia / imprezy ustalonych w trybie roboczym materiałów reklamowych gazety Ziemia Pucka.info (roll-up/banner/flaga/tablica/balon),

4) odebrania z siedziby gazety Ziemia Pucka.info (84-100 Puck, Plac Wolności 28) ustalonych materiałów reklamowych i oddania ich do siedziby gazety Ziemia Pucka.info najpóźniej do 3 dni roboczych po zakończeniu objętej patronatem imprezy/ wydarzenia,

5) przesłania po wydarzeniu/imprezie na adres redakcja@ziemiapucka.info dokumentacji zdjęciowej z ekspozycji przekazanych materiałów reklamowych,

6) odpowiedzialności materialnej za odebrane materiały reklamowe, a w przypadku ich zniszczenia/uszkodzenia/zgubienia do pokrycia kosztów ich naprawy lub ponownego wykonania.

2. Zobowiązania gazety Ziemia Pucka.info

Objęcie przez gazety Ziemia Pucka.info patronatem medialnym imprezy / wydarzenia jest równoznaczne z:

1) obsługą danego wydarzenia w zakresie przekazanym Wnioskującemu drogą mailową (patrz II / punkt 2),

2) zgodą na użycie logotypu gazety Ziemia Pucka.info na stronie internetowej poświęconej wydarzeniu / imprezie oraz na wszystkich drukach i materiałach promocyjnych dotyczących imprezy wydarzenia,

3) zamieszczenia na stronie www.ziemiapucka.info informacji o wydarzeniu / imprezie na podstawie materiałów nadesłanych przez Wnioskującego, przy czym gazeta Ziemia Pucka.info zastrzega sobie możliwość redagowania i skracania nadesłanych materiałów. Informacja zostanie zamieszczona w ciągu trzech dni roboczych od ich nadesłania.

 

IV Kontakt

Patronaty medialne gazety Ziemia Pucka.info – pytania, kontakt:

E-mail: redakcja@ziemiapucka.info
Tel. 603 039 013

 

Do pobrania: wniosek o patronat medialny

Turystyka, kultura, sport – aktualności z kaszubskiej Nordy